Voor organisaties

Organisaties veranderen niet, mensen veranderen en organisaties passen zich daarop aan. Dit heeft alles te maken met hun bestaansrecht. Immer een organisatie geeft antwoord op een vraag uit de samenleving. dit geldt overigens ook voor bedrijven. De sleutel voor een succesvolle verandering zit bij de medewerkers. Om te overleven hebben mensen zich al eeuwenlang moeten aanpassen en veranderen. De Griekse filosoof Heraclites zei het destijds al:’ Verandering is de enige constante’. We zijn dus in staat om te veranderen, anders was onze soort al lang uitgestorven. Waarom zijn zoveel verandertrajecten dan toch zo lastig te managen en uit te voeren binnen bedrijven en organisaties? Het antwoord daarop is even simpel als complex. Mensen veranderen niet zomaar. Om medewerkers aan te kunnen spreken op hun verandervermogen vergt een investering in het leren kennen van je medewerkers. De eerste stap van goed leiderschap is oprechte interesse in mensen. Bedrijven die voldoende oog hebben voor bewustzijnsontwikkeling van hun medewerkers weten dit verandervermogen veel sneller aan te spreken. Betrokken mensen en goed leiderschap? Daar kan Femconnect bij helpen.

Je kunt bij Femconnect terecht voor: reorganisatie vraagstukken, team coaching en verandercommunicatie.