Seminars

In samenwerking met andere partijen organiseert Femconnect seminars rond bepaalde thema’s.

In onze internationale seminars brengen we vrouwen uit verschillende culturen en in verschillende levensfasen bij elkaar rond deze thema’s. Deze seminars zijn Engelstalig.

Eind 2020 staat het seminar ‘Geld, Macht en Gekte’ in de planning. In deze eendaagse staan we stil bij de verschillende facetten van modern toezicht  Voor toezichthouders is het soms een dans tussen de verschillende wet- en regelgevingen, rollen en belangen in de bestuurskamer. Dit seminar is voor toezichthouders in de maatschappelijke sector.

We gaan aan de slag met bijzondere ervaringen. We leren van elkaar, om beter zicht te krijgen op de dynamiek in de bestuurskamer.

Waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Verantwoord met publieke middelen omgaan

Welke rollen en posities er zijn

Jouw drijfveren en eigenheid in het dynamische veld.

Dit seminar wordt georganiseerd op een centrale plek in Nederland en in Nederlandstalig.

Kijk bij events voor het volgende seminar.